Bergden (Pinus mugo)

De Bergden (P. mugo) heeft naalden van 2-7 cm en zittende, hangende en afstaande kegels en wordt niet veel hoger dan 3,5 meter. Met deze den is ook vanaf het prille begin van de bebossing geƫxperimenteerd o.a. omdat deze den het elders zoals in Denemarken goed deed in de duinen. In 1898 al geplant op de hellingen bij de Fonteinsnol. Echter, op de Texelse duingrond groeide hij uiteindelijk niet goed. Maar hier en daar zijn nog groepjes of alleenstaande bergdennen aanwezig. Jonge exemplaren lijken niet aanwezig te zijn.

Mooie exemplaren van deze soort den staan ten noord-oosten van het Binnenvlak, net voor de duinen beginnen.