Gewone es (Fraxinus excelsior)

De Gewone es is inheems in vochtige gebieden in heel Europa en een waardevolle houtproducent voor de bouw- en meubelindustrie. De bladeren zijn samengesteld en bestaan uit 7 tot 13 paarsgewijs geschikte deelblaadjes inclusief 1 topblaadje. De vruchten bestaan uit clusters van gevleugelde nootjes met het zaad aan de basis. In de winter zijn de nieuwe fluwelige knoppen opvallend zwart.

De gewone es is in de Dennen niet zo algemeen als zijn naam doet verwachten, maar aan de Ploeglanderweg richting Randweg net voor het wildrooster staan links en rechts enkele exemplaren.