Sitkaspar (Picea sitchensis)

De Sitkaspar heeft 1,5 -2,5 cm lange, stijve en rondom ingeplante afstaande naalden met een stekende punt. De naalden zijn aan de bovenkant glanzend groen zijn en aan de onderkant zilverachtig wit. Oorspronkelijk komt hij voor in N-Amerika (Sitka is een eiland in Z-Alaska). In Europa ingevoerd als productieboom omdat het lichte duurzame hout voor allerlei doelen gebruikt kan worden, tot vliegtuigbouw aan toe. De Sitkaspar werd samen met de Witte spar (Picea glauca) al bij het begin van de bebossing geplant, o.a. in 1911 op de mientgrond Prinse Koog en op oud bouwland. I.t.t. de Sitkaspar is de Witte spar geleidelijk uit de Dennen verdwenen. Wel is de Sitkaspar gevoelig voor vorst. In mei! 1953 veroorzaakte een strenge vorst veel schade aan deze sparren.

tweede paragraaf