Sporkehout (Rhamnus frangula)

Sporkehout, ook wel Vuilboom genoemd, komt in ooibossen in heel Europa voor. Elders ook wel kruitboom genoemd omdat de takken vroeger tot houtskool werden verwerkt dat dan weer werd gebruikt om buskruit te maken. De verspreid staande, breed elliptische bladeren zijn matgroen en hebben gebogen bladnerven. De onderkant van het blad heeft opliggende nerven. De kleine witte klokvormige bloemen staan in groepjes bijeen. De vruchten zijn rond en donker, vaak in groepjes bijeen.

De kleine bloemen van deze struik worden druk bezocht door bijen. Ze zijn ook de waardplant van de Citroenvlinder. Aan de Tureluursweg net voor de ingang van het laarzenpad staat een flink exemplaar, maar ook op andere plaatsen kan je deze struik vinden.