Wilde kardinaalsmuts (Euonymus europaeus)

De Wilde kardinaalsmuts, ook wel gewoon Kardinaalsmuts genoemd, komt in vrijwel geheel Europa voor in ooibossen en bosranden en produceert zeer hard en taai hout dat vroeger geschikt was voor naalden, spijkers en spoelen. Zijn naam heeft betrekking op de rode vruchten die veel op kardinaalsmuts, een mitra, lijken. De bladeren zijn ca. 8 cm lang en kartelig gezaagd. In de herfst verkleuren de bladeren en worden ze vaak vlammend rood. De 1 cm grote bloemen bestaan uit 4 smalle groengele tot witte kroonbladen.

Op de hoek van de Ploeglanderweg en de Randweg en langs de Rozendijk staan mooie exemplaren van deze soort.