Zwarte populier (Populus nigra)

De Zwarte populier komt van nature voor in Midden- en Noord-Europa op vochtige gronden. Net als andere populieren hebben ze miljoenen zaadjes met dun wit pluis zodat ze ver vervoerd kunnen worden door de wind. Soms vind je een deken van dat witte pluis onder de boom. De bladeren zijn ruitvormig met een karakteristieke lang toegespitste, enigszins verdraaide punt en hebben platte bladstelen. De fijn gezaagde bladrand is doorschijnend.

Vanaf de Rozendijk de Ploeglanderweg op net na het beukenbos staat links aan de weg een flink exemplaar. De grote bomen die aan het eind van de Ploeglanderweg stonden zijn de laatste jaren omgewaaid.